• Служба підтримки
  • 093 005 88 12
  • iq.education@online.ua
Положення про порядок надання послуг

Положення

Про порядок надання послуг платформою IQ | Online Education

Дата останньої редакції: 15/12/2020

Протокол створений задля збереження порозуміння та максимального уникнення порушень правил нашої організації, яка надає послуги розуміючим та мудрим людям
У випадку порушення одного або декілька з положень буде прийматися рішення щодо покарання службою підтримки та адміністрацією IQ | Online Education

Загальні положення

1. Компанія онлайн навчання IQ | Online Education – організація, яка спрямована на надання інтернет-послуг людям, які зацікавлені в отримуванні та передаванні знань та навичок.
1.2 Порядок покарання при порушенні положень в цьому записі буде незалежним та керуватиметься силою гуманності, об’єктивною оцінкою ситуації та вивченням всіх аспектів та дрібниць, які можуть вплинути на рішення.
1.3 Порядок роботи нашої організації:
1.3.1 Пошук викладачів, які мають документи, підтверджуючі їх освіту.
1.3.2 Пошук зацікавлених, які мають бажання отримати нові навички та знання.
1.3.3 Робота в інтересах викладачів та учнів задля їх максимальної зручності (створення зустрічей та слідкування за чесністю, ефективністю та прозорістю наших клієнтів).
1.3.4 Ми гарантуємо максимальну безпеку та конфіденційність наданої нам інформації. Викладач не має доступу до приватної інформації учня (ім’я, прізвище, номер телефону тощо). Учень знає лише ім’я та прізвище викладача . Все зроблено для максимальної ефективності курсів.
1.4 Cутність роботи нашої організації:
1.4.1 Після закінчення пошуку викладачів та учнів, ми заповнюємо карти викладачів (6-значний IQ.ID, документ про освіту, ім’я, прізвище, фото, кількість проведених годин та рейтинг(учні мають доступ лише до IQ.ID, імені та прізвища ), задля того, щоб учень міг вільно обрати педагога. Потім, за згодою викладачів та учнів, формуємо групи по 10 студентів (при бажанні є можливість навчатися за особистим курсом).
1.4.2 Коли вже групи сформовані, за інформацією з анкет (їх користувачі заповнюють при реєстрації на платформі) ми створюємо журнали успішності, де з інформації про учнів є лише(!) 6-значний IQ.ID. Всі студенти цього курсу можуть переглядати документ, але редагувати може лише викладач.
1.4.3 Опісля починається безпосередньо навчання. У процесі викладач, згідно з нижче написаними положеннями заповнює «Журнал Успішності (груповий/особистий)». Члени групового курсу (учні) можуть переглядати цей документ за своїм IQ.ID. Імена, прізвища або інші дані учнів, за якими можна ідентифікувати особистість відсутні (тобто оцінка в таблиці кладеться навпроти IQ.ID учня).


Викладачам

2.1 Вся інформація, яка надається нам викладачами повністю конфіденційна.
2.2 Викладач має право проводити до 11 лекцій включно, згідно з розкладом (09:00 – 20:40).
2.3 Викладач має право формувати свій тижневий розклад, в залежності від можливостей та часу викладати онлайн.
2.4 Викладач має право попросити допомоги від нашої команди в аспекті пошуку теми та/або інформації на цю тему до лекції або до цілого курсу.
2.5 Викладач із психології (або інших дисциплін, пов’язаних з особистістю та персональними проблемами учня) має право заборонити нам записувати лекцію в Google Meet (інші лекції записуються для виправлення непорозумінь(детальніше у пункті 4.1).
2.6 Викладач під час лекції має право відлучитися на час, сума якого за всю лекцію не перевищуватиме 10 хвилин.
2.7 Викладач має право ставити питання за темою учням під час лекції.
2.8 Викладач має право задавати домашню роботу членам групи, якій він читає лекції.
2.9 Викладач має доступ виключно до IQ.ID (6 цифр) своїх учнів.
2.10 Викладач не несе відповідальності за засвоєння інформації учнем.
2.11 Викладач зобов’язаний об’єктивно оцінювати своїх учнів.
2.12 При викладанні курсу лекцій групі учнів викладач зобов’язаний оцінювати роботу на уроці (обов’язково) та тести, реферати, проекти (не обов’язково) у документі «Журнал успішності (груповий)» (його буде надано після набору учнів на курс). Учні мають доступ до цього документу, але виключно задля перегляду. Можливість редагувати цей журнал має суворо викладач.
2.13 Викладачу забороняється ображати учнів та погрожувати їм.
2.14 Викладачу забороняється відлучатися на час, сума якого за всю лекцію перевищує 10 хвилин.
2.15 Викладачу забороняється вимагати оплату за його роботу від учнів напряму та до початку лекції.
2.16 Викладачу забороняється пропускати лекції протягом курсу навчання однієї групи без поважної причини.
2.17 Викладачу забороняється надавати особисту інформацію про себе.
2.18 Викладачу забороняється самостійно вирішувати місце та час проведення заняття.


Учням

3.1 Вся інформація, яка надається нам учнями повністю конфіденційна.
3.2 Викладачі оцінюють учнів за допомогою IQ.ID (6-значного індивідуального коду).
3.3 Учень має право бути присутнім на всіх 11 лекціях за добу (09:00 – 20:40).
3.4 Учень має право не відвідувати вже оплачені лекції.
3.5 Учень має право лише переглядати документ «Журнал успішності (особистий/груповий)» (редагувати може виключно педагог).
3.6 Учень має право апелювати до викладача на рахунок оцінювання. У цьому випадку буде проведено повторне слухання лекції нашим співробітником (на випадок дефектів подачі інформації з боку викладача), після цього викладач та людина з служби підтримки будуть онлайн опитувати не згодного зі своєю оцінкою учня та буде прийняте рішення щодо відхилення або прийняття апеляції (рішення буде прийматися лише співробітниками нашої організації).
3.7 Учень, який є членом курсу з психології (або інших дисциплін, пов’язаних з особистістю та персональними проблемами учня) має право заборонити нам записувати лекцію в Google Meet (інші лекції записуються для виправлення непорозумінь (детальніше у пункті 4.1).
3.8 У випадку, якщо учень заборонив нам записувати лекцію з психології (або інших дисциплін, пов’язаних з особистістю та персональними проблемами учня), то положення на рахунок апеляції стає недійсним.
3.9 Учень має право перейти до іншого викладача під час читання особистого курсу , якщо інформація та спосіб її подачі поточного викладача його не влаштовує. У такому випадку учневі повертаються кошти за умов, які описані вище.
3.10 Учні, які не оплатили лекцію до її початку не будуть допущені до неї.
3.11 Учні, які вивчають матеріал до 9-го класу включно зобов’язані слухати лекцію з включеною камерою (інші – за бажанням).
3.12 Учень зобов’язаний поважати викладача, в незалежності від вікових категорій.
3.13 Учень має можливість оскаржити заняття протягом 20 хвилин після завершення, після 20 хвилин кошти автоматично надсилаються викладачеві.
3.14 Учень має право перейти до іншого викладача під час групового читання курсу, якщо інформація та спосіб її подачі поточного викладача його не влаштовує. Така функція можлива за умови, якщо 2 викладачі одночасно почали один і той самий курс. Якщо ж порядок тем в цих курсах не однаковий, то питання переводу до іншого викладача обговорюється вже безпосередньо з ним. Якщо він готовий прочитати декілька однакових лекцій одній і тій самій аудиторії (зрозуміло, що за винятком 1-го учня, який прийшов у групу), то рішення приймається на користь учня, який має бажання перейти до іншого педагога. У такому випадку учень передає кошти лише за лекції, які прослухав у першого викладача та передає кошти за лекції, які залишилися до кінця курсу в іншого викладача. Ось наочний приклад: допустимо, що 1 лекція коштує 100 грн. Петро прослухав 3 із 10 лекцій одного курсу педагога Івана Михайловича, учневі не сподобався його спосіб подачі інформації. Після цього наш Петрик переходить до іншого викладача цього курсу – Анни Володимирівни. Там дослуховує лекції з цього курсу (тобто 7 читань). У такому випадку Петро платить Івану Михайловичу 300 гривень, а Анні Володимирівні 700, не переплачуючи ні гривні. Якщо ж наш учень перевів кошти за весь курс (10 лекцій) а провів на ньому лише 3, то йому повернуться кошти за лекції, що залишилися, у випадку, якщо він продовжить навчання на платформі з цього курсу (у даній ситуації – з Анною Володимирівною). Якщо ж Петро покине платформу та відмовиться від наших послуг, то поверненню підлягатимуть лише половина коштів, які залишилися у нього на балансі.


Положення про повернення коштів

4.1 Кошти повертаються учневі після закінчення лекції у випадках:
4.1.1 Якщо викладач відійшов на час, сума якого за всю лекцію перевищує 10 хвилин (у такому випадку гроші викладачу не переводяться) (якщо ж викладач відволікся задля ефективнішого проводження лекції, то цей час до уваги не береться).
4.1.2 Якщо учень не був присутній на лекції через можливі непорозуміння зі службою підтримки IQ | Online Education (відсутність доступу до посилання на кімнату з зустріччю тощо).
4.1.3 Якщо викладач занадто багато часу з лекції витрачає на розмови не по темі (в таких випадках нашими співробітниками буде переглядатися вже записана лекція).
4.1.4 Якщо педагог недоступно подає матеріал (у такому випадку наші працівники переглядатимуть всю лекцію та приймуть рішення).
4.2 Викладач не отримує оплату за лекцію, якщо порушений один/декілька пунктів з розділу 2


Інструкція користування платформою Google Meet (1)

5.1.1 Вимоги та вибір браузера
5.1.1.1 На вашому пристрої має бути здійснений вхід в обліковий запис Google.
5.1.1.2 Наявність мобільного додатку Meet або додаток Gmail.
5.1.1.3 Сумісні пристрої, які відповідають мінімальним вимогам системи.
5.1.1.4 Підключення до Інтернету
5.1.1.5 Вбудована веб-камера або зовнішня камера, підключена через USB.
5.1.1.6 Вбудований мікрофон або той, який вбудований у зовнішню камеру, підключену через USB.
5.1.2 Рекомендуємо користуватися актуальними версіями наступних браузерів:
5.1.2.1 Браузер Chrome. Необхідно завантажити останню версію.
5.1.2.2 Mozilla Firefox. Необхідно завантажити останню версію.
5.1.2.3 Microsoft Edge. Необхідно завантажити останню версію.
5.1.2.4 Apple Safari. Необхідно завантажити останню версію.
5.1.2.5 Microsoft Internet Explorer 11. У цьому браузері підтримуються не всі можливості сервісу Meet. Якщо ви хочете використовувати для роботи браузер Internet Explorer, необхідно встановити останню версію плагіна Google Video Support Plugin.


Інструкція користування платформою Google Meet (2)

5.2 Камера та мікрофон
5.2.1 Перед початком роботи необхідно надати Meet доступ до камери і мікрофону.
5.2.1.1 Відкрийте в браузері головну сторінку Meet.
5.2.1.2 Приєднайтеся до зустрічі за посиланням (або створіть її).
5.2.1.3 Зверху, у спливаючому вікні натисніть «Дозволити» використання мікрофону (після цього те саме з камерою).
5.2.2 Якщо запит на доступ не з'явився або ви раніше заблокували його, можна змінити налаштування. Як надати доступ пізніше:
5.2.2.1 Відкрийте в браузері головну сторінку Meet.
5.2.2.2 Приєднайтеся до зустрічі за посиланням (або створіть її)
5.2.2.3 У правому верхньому кутку сторінки натисніть на значок "Камера заблокована" / «Немає доступу до камери / мікрофона».
5.2.2.4 Виберіть «Завжди надавати сайту https://meet.google.com доступ до камери і мікрофону».
5.2.2.5 Натисніть «Готово». Якщо після переналаштування установки не були оновлені, покиньте зустріч і підключіться знову.


Інструкція користування платформою Google Meet (3)

5.3 Усунення проблем, що виникають при використанні Google Meet
5.3.1 Якщо при використанні Meet ви зіткнулися з проблемами продуктивності, скористайтеся наведеними нижче рекомендаціями:
5.3.1.1 Переконайтеся, що сервіс Meet відкритий тільки на одній вкладці.
5.3.1.2 Закрийте всі непотрібні вкладки браузера, вікна і додатки.
5.3.1.3 Вимкніть всі розширення Chrome, особливо ті, які призначені для Meet.
5.3.1.4 Тримайте пристрій на рівній поверхні з невеликим ухилом, щоб запобігти його перегріву. Не ставте пристрій на підлогу або ліжко на тривалий час.

Якщо ваш комп'ютер відповідає вимогам, але з відео зустріччю все одно виникають проблеми, повідомте нашій службі підтримки (IQ | Online Education)

Зв'язок зі службою підтримки

При виникненні проблем, які не описані в даному документі прошу звернутися до нашої служби підтримки
066 530 89 85 - Олександр Дудкін - головний адміністратор
068 410 64 81 - Денис Янкович - головний адміністратор
093 005 88 12 - Служба підтримки IQ | Online Education
095 855 11 21 - Служба підтримки Marsik Corporation
095 872 83 90 - Олександра Маричак - служба підтримки
050 703 31 18 - Крістіна Кедюлич - реєстраці працівників
066 914 46 80 - Альбіна Симочко - менеджер з питань розвитку

iq.education@online.ua - IQ | Online Education
marsik.corp@gmail.com - Marsik Corporation
alexandro.dudkin@icloud.com - Олександр Дудкін
denisy185@gmail.com - Денис Янкович

89200, Україна, м.Перечин